Fargespill
Barn 7 - 12
Ungdom 13 - 21
Frivillig
 
 
 
 

Endelig kommer Fargespill til Ålesund!

Fargespill er langt mer enn en forestilling. Det er en overbevisning om at vi mennesker kan møtes som likeverdige, selv om vi kommer fra svært forskjellige kulturer.

Fargespill er noe så sjeldent som en varm, varm velkomst.

Fargespill ble etablert ii Bergen bestående av barn og ungdom fra hele verden. På scenen vil vi møte rundt 100 aktører fra ca 35 ulike land, inkludert Norge. De fleste av aktørene er kommet til Norge som flyktninger og asylsøkere. Det er disse unge, lovende som er grunnstammen i Fargespill. Forestillingen bygges opp med folkesanger, regler og dans som de har tatt med seg fra sine respektive land og kulturer på ferden til Norge. Små perler fra verden som vi aldri ville fått oppleve om ikke disse barna og ungdommene hadde kommet hit.

Copyright © All Rights Reserved